Испано-русский и русско-испанский словарь


Campo semántico instrumentos musicales de viento

Hipercampo semántico: instrumentos musicales en general

sustantivos
flauta флейта
flauta dulce блокфлейта

clarinete кларнет
fagot фагот
gaita волынка
oboe гобой
saxo, saxofón саксофон
trombón тромбон
trompeta труба

trompa рожок